Dok moji dominiraju anatomiju Ja sam u klupi like: